Jak to działa

Projekt Biała Lilia został zapoczątkowany w mieście Beyoglu (Turcja), we współpracy z tamtejszymi władzami miasta. Począwszy od spotkania informacyjnego, projekt wciąż działa z pomocą urzędników miejskich, którzy okazjonalnie wizytują restauracje wraz z ekspertami z zakresu żywienia. Po przeprowadzeniu audytu w 500 punktach, 139 z nich posiadało wystarczające warunki by zasłużyć na otrzymanie certyfikatu Białej Lilii.

Głównym celem Kampanii jest poprawa standardów higienicznych w restauracjach, kawiarniach i innych punktach gastronomicznych. Celem równorzędnym jest pomoc ze strony ekspertów z firmy Diversey i pracowników Higma Service w dostosowaniu procesów produkcji żywności do wymogów prawa polskiego i unijnego, zwłaszcza w oparciu o wymogi systemu HACCP.

Budowanie świadomości higienicznej i kreowanie potrzeby pozostawania w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Systemu HACCP poprawi wizerunek Opola i opolskiego biznesu w zakresie dbałości o jak najwyższy poziom obsługi klientów i poziom higieny oraz bezpieczeństwa żywności w naszym mieście.

Restauracje, które przejdą pozytywnie Audyt prowadzony przez przeszkolonych audytorów (wynik 80 do 100 procent jest wymagany do otrzymania certyfikatu), otrzymają certyfikat potwierdzający gwarancję bezpiecznego korzystania z usług danego obiektu. Klienci widząc znak „Białej Lilii” będą mieli świadomość, że Restaurator, Zarząd Miasta i pozostali partnerzy programu dbają o jego dobre samopoczucie i zdrowie.
Certyfikat i nalepka na drzwi restauracji będzie ważna przez 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu.


HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych) jest systemem zapobiegawczym, stosowanym do identyfikacji potencjalnych zagrożeń żywności i wprowadzającym środki zapobiegawcze. Po wykryciu ryzyka skażenia żywności, które mogą być fizyczne, chemiczne lub biologiczne, HACCP wprowadzając kluczowe działania, znane jako Kontrola Punktów Krytycznych, eliminuje i wyklucza to ryzyko.

HACCP oparty jest na 7 zasadach:

Analiza zagrożeń. Rozpoznanie podstawowych zagrożeń towarzyszących żywności oraz sposobów ich rozpoznania. Zagrożenia mogą być biologiczne (drobnoustroje), chemiczne (toksyny) lub fizyczne (szkło lub fragmenty metalowe)
Identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli. Są to wyszczególnione etapy produkcji żywności, zaczynając od obróbki surowego materiału, poprzez transport do spożycia przez konsumenta, które muszą być skontrolowane, a ewentualne zagrożenia wyeliminowane. Przykładowo może to być gotowanie, chłodzenie, pakowanie, detekcja metalu.
Ustawienie limitów dla każdego punktu krytycznego, które muszą być przestrzegane dla bezpieczeństwa żywności. Przykładowo w przypadku gotowanej żywności, limity mogą określać temperaturę i czas gotowania, zapewniając eliminacje szkodliwych drobnoustrojów.
Ustalenie procedur monitorowania Krytycznych Punktów Kontroli. Procedura może zawierać takie ustalenia jak metoda i osoba przeprowadzająca monitorowanie czasu i temperatury gotowania.
Ustalenie działań korygujących, jakie mają być podjęte podczas przekroczenia ustawionych limitów. Przykładowo usunięcie lub ponowne przetworzenie żywności, gdy temperatura gotowania była zbyt niska.
Ustalenie procedur weryfikacji poprawności działania systemu. Mogą to być kontrole poprawności działania systemów pomiarowych temperatury i czasu gotowania.
Ustalenie efektywnego księgowania dokumentów systemu HACCP. Powinno ono zawierać zapisy zagrożeń oraz metod ich kontroli, monitoringu wymagań bezpieczeństwa oraz potencjalnych działań, jakie mają być podęte by skorygować występujący problem. Wszystkie zasady, jak np. czasy gotowania pozwalające wyeliminować zagrożenia biologiczne, powinny być oparte o naukową wiedzę, którą mogą stanowić m. in. publikacje naukowe.

Źródło: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/bghaccp.html

Kampania Społeczna Biała Lilia ma na celu wyznaczenie higienicznej mapy biznesu działającego w branży przetwórstwa i serwisu żywności. Po wyznaczeniu mapy, projekt pozwala na znalezienie możliwych rozwiązań dla występujących niedoskonałości w tych zapleczach.
W akcji Biała Lilia wykorzystywany jest system HotSpots, zaprojektowany przez firmę Diversey. Jest to system, który dokonuje pomiarów, ocenia i poprawia warunki higieny w kuchni. System służy prezentacji naukowych procedur kontroli i wsparcia dla biznesu działającego w branży żywności, działając zgodnie z międzynarodowym systemem HACCP. „HotSpots” polega na w pełni dopasowanej do odbiorcy ocenianie higieny kuchni. Ocena ta dokonywana jest przy wsparciu specjalnego oprogramowania. Na koniec tego procesu, wytykane są słabe punkty, ustalane są cele, jakie należy osiągnąć by zniwelować obecne słabości.
W tym miejscu następuje ocena środków firmy mająca na celu określenie, czy są one wystarczające by zlikwidować wszystkie słabe punkty. Tym sposobem, firma ma szanse skupić się na określonych celach, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

 • System HotSpots przygotowuje ewidencję podłóg, powierzchni i sprzętu dotyczącego obszaru kuchni.
 • Inwentarz jest następnie sprawdzany pod względem standardów higieny.
 • Badania pod względem czystości i higieny są dokonywane dla całego obszaru roboczego.
 • Przeprowadzana jest dyskusja dotycząca słabych punktów higieny, poziomu ryzyka płynącego z tych niedopatrzeń oraz metod pozwalających na naprawę „punktów zapalnych”.
 • Tak samo jak specyfikacje poszczególnych produktów czyszczących, przygotowuje się Karty Pracy zawierające plany higieny, przepisy kontroli, instrukcje stanowiskowe i „know how”, które są dostosowane do poszczególnych potrzeb danej instytucji.
 • Sprawdzane jest przestrzeganie podstaw systemu HACCP, dotyczących bezpieczeństwa przygotowania żywności.
 • Przygotowywane są wszystkie wymagane formularze rejestracji i kontroli.

W rezultacie Biała Lilia i system HotSpots, które są użyte w tej formie, stanowią kamień milowy do budowy wizerunku firmy, a w rezultacie, do przewagi nad konkurencją skutkującą wzrostem zysków oraz pozycji firmy na rynku.


Bezpieczeństwo żywności jest kluczowym i stałym punktem we wszystkich obiektach przetwarzających żywność, takich jak kawiarnie, restauracje, firmy kateringowe i hotele. „Program Bezpieczeństwa Żywności HotSpot”, który jest elementem portfolio bezpieczeństwa żywności – SafeKey firmy Diversey, upraszcza złożony proces utrzymania bezpieczeństwa żywności.

Z HotSpot:

 • Procesy związane z bezpieczeństwem żywności mają większe szanse sukcesu.
 • Wyższy poziom zrozumienia procesu.
 • Wyższy stopień kontroli procesu, zapewniający wyższą efektywność
 • Łatwiej jest wprowadzić system zachowania bezpieczeństwa żywności
 • W porównaniu ze stratami spowodowanymi brakiem higieny, środki zapobiegawcze wprowadzane są przy minimalnych środkach.


HotSpots jest jedynym programem w swojej grupie, który próbuje dopasować obszary wysokiego ryzyka, dotyczące bezpieczeństwa żywności, do posiadanych zasobów finansowych. Program zapewnia minimalizacje ryzyka bezpieczeństwa żywności, jednocześnie wykorzystuje optymalnie zasoby, bez ponoszenia zbędnych kosztów. Przez takie podejście, zapewnione jest dodatkowo najkorzystniejsze wykorzystanie funduszy, poprzez wzrost efektywności pracy i ochronę najcenniejszego dobytku, którym jest własna „Marka”.

Jedyne czego potrzeba to Zestaw Pojedynczych Rozwiązań

Diversey tworzy rozwiązania dostosowane do wymagań klienta, by zapewnić efektywność programu bezpieczeństwa żywności. Sukces wiąże się z wdrożeniem prostego systemu wprowadzającego program HotSpots. Diversey tworzy efektywne rozwiązania by podnosić rangę Państwa firmy.

 • Program czystości i ochrony zdrowia: Diversey łącząc najefektywniejsze produkty z odpowiednią częstością stosowania, maksymalizuje zyski, jakie przynosi bezpieczeństwo żywności.
 • Oparty na zagrożeniach program inspekcji: Diversey wprowadza programy inspekcji dopasowane specjalnie do Waszych potrzeb.
 • Formy inspekcji przygotowane przez specjalistów z Diversey umożliwiają efektywne zbadanie wszystkich poziomów ryzyka, przez co umożliwiają zbliżenie się do najlepszych rezultatów.
 • Internetowe oprogramowanie do inspekcji: Diversey iMAP – mobilne, internetowe narzędzia do inspekcji, ułatwiając sprecyzowanie rozwiązań jakie muszą być wprowadzone w kluczowych punktach firmy.
 • Edukacja praktyczna: W ramach programu HotSpot, poprzez odpowiednie szkolenia, pracownicy odpowiedzialni za żywność zdobywają umiejętności pozwalające na praktyczne wykorzystanie posiadanej przez nich wiedzy.
 • Internetowy system edukacji: Diversey, poprzez użycie oryginalnego systemu edukacji, utrzymuje szczegółowe archiwum rejestracji i edukacji pracowników.


Diversey i Higma Service ze szczególną uwagą uwzględniają potrzeby Państwa firmy. W związku z tym konsultant z firmy Diversey, który pracuje wyłącznie dla Państwa, poprzez zbieranie raportów z krytycznych obszarów firmy, tworzy projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb.
Diversey by stworzyć program HotSpot, połączyło 115 letnie doświadczenie z poszczególnych dziedzin: czyszczenia, higieny, konsultacji i bezpieczeństwa żywności Higma Service w profesjonalny sposób pomaga wdrażać ustalenia, dostarczając odpowiednie rozwiązania związane z utrzymaniem wysokiego poziomu czystości i higieny w Państwa firmie.

Program HotSpot naświetla wszystkie aspekty bezpieczeństwa żywności. HotSpot z powodzeniem włącza wszystkie wymagania HACCP w prosty do zrozumienia i jednolity system, osiągając sukcesy w dziedzinie ujednolicania higieny i bezpieczeństwa żywności.
Bezpieczeństwo Państwa marki w jednym pakiecie.

Z systematycznym podejściem Diversey „Wszystko w jednym” możliwe jest nieskomplikowane podniesienie standardów bezpieczeństwa do wyższego, zgodnego poziomu.